Menu
 1. חיפוש בקטלוג
 2. חומרים אלקטרונים
 3. PubMed
 4. BGUgle
 5. חיפוש באתר
 • מידע

  מידע איכותי

 • ניתן להזמין את חדר הלמידה לקבוצות

  מקום ללמוד ביחד

 • ללמוד לבד

 • מפגשי הדרכה וייעוץ

 • מחשבים ניידים

 • מרחוק - גישה לכל החומרים האלקטרונים

 • מובייל - גישה לכל החומרים האלקטרונים

Go to top